Licht in de praktijk.

BÄRO koppelt efficiëntie aan effectiviteit en emotionaliteit, creëert daardoor een klant- en object specifieke lichtbalans in stores en shops van merken of retailers en draagt op die manier bij aan een aantrekkelijke, frisse en verkoop bevorderende sfeer van de verkoopruimtes.