Clean Air Technologies » UV-C-sortiment » PowerCheck
UV-C-sortiment | Luftdesinfektionssystemer | Overfladedesinfektionssystemer
Rensesystemer til udsugningsluft | Vanddesinfektion | PowerCheck


PowerCheck

BARO PowerCheck er en UV-C-intensitetsmåler, der anvendes til at vurdere og vise et UV-C-moduls måle- og driftsdata. Med en UV-sensor i UV-C-kammeret kan intensitetsværdien af alle strålingskilderne måles. PowerCheck er udstyret med en chipkortlæser som datalager, hvor alle intensitetsværdier gemmes løbende. Datavisningen sker ved hjælp af lysdioder. Samtlige data kan overføres til en pc via et bussystem. Flere UV-C-systemer kan diagnosticeres og overvåges samtidig.


PowerCheck      
PowerCheck        
Tekniske data        


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.