Clean Air Technologies » UV-C-teknik » Mikrobiologisk grundlag
UV-C-teknik | Mikrobiologisk grundlag | UV-C-stråleteknik
Hygiejne i klimaanlæg (VDI 6022) | Projektering | Service og vedligeholdelse


Mikrobiologisk grundlag

Mikroorganismer er mikroskopiske, de findes overalt, og de har et enormt højt stofskifte. F.eks. stiger antallet af skimmelsvampe pr. kubikmeter luft eksponentielt i fugtigt og varmt vejr. Mikroorganismer producerer desuden slimede substanser, der f.eks. aflejres på overfladen af kontaminerede fødevarer og medfører mikrobiel fordærvelse af varerne. Mikroorganismernes cellekerne indeholder thymin, der er en kemisk byggesten i DNA. Denne byggesten er meget god til at absorbere stråler med bølgelængden 253,7 nm, og denne stråling ændrer cellen (ved at danne thymin-dimerer), så den ikke længere kan formere sig og ikke er levedygtig.


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.