Clean Air Technologies » UV-C-integration i ventilationsanlæg under planlægning
Brancher/anvendelsesområder | Sundhed | Fødevareindustrien | Fødevarehåndværk
Ventilations-/klimaanlæg
 
Ventilations-/klimaanlæg | UV-C-integration i ventilationsanlæg under planlægning
UV-C-integration i eksisterende ventilationsanlæg | Modernisering af eksisterende anlæg
UV-C-integration i køleudstyr | Rensning af udsugningsluft med UV-C


UV-C-integration i ventilationsanlæg under planlægning

En integration af BARO UV-C-desinfektionssystemer i ventilationsanlæg, der er under planlægning, sker individuelt efter planlæggernes, producenternes eller driftsherrernes forskrifter og under hensyntagen til procesrelevante data. Vores moduler AirStream og de tilsvarende lamper såsom kompaktklampen (med eller uden kuldebeskyttelse), kompaktlampen IP 65 eller vådrumslampen opfylder særlige tekniske krav. Den ekstra desinfektionsfunktion betyder, at ventilationsanlæggenes funktion forbedres, hvilket sikrer et fremragende cost-benefit-forhold. Vi ser også os selv som aktører på markedet for ventilations- og klimateknik og leverer - i kraft af vores rolle som hygiejnespecialister - supplerende UV-C-desinfektionsteknologi. Vi giver vores markedspartnere et videns- og handlingsforspring, så de bedre kan profilere sig i forhold til deres konkurrenter.


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.