Clean Air Technologies » UV-C-integration i køleudstyr
Brancher/anvendelsesområder | Sundhed | Fødevareindustrien | Fødevarehåndværk
Ventilations-/klimaanlæg
 
Ventilations-/klimaanlæg | UV-C-integration i ventilationsanlæg under planlægning
UV-C-integration i eksisterende ventilationsanlæg | Modernisering af eksisterende anlæg
UV-C-integration i køleudstyr | Rensning af udsugningsluft med UV-C


UV-C-integration i køleudstyr

BAROs desinfektionsteknologi yder et afgørende bidrag til en bedre driftshygiejne i fødevareproduktionen og en hygiejnisk set ren luft i ventilationsanlæg. Den anvendes i stadig større omfang inden for køleteknik som enten en integreret bestanddel i køletekniske anlæg og enheder eller som forkoblingsapparat ved f.eks. fordampere. Løsningerne rækker fra ekstra moduler (AirStream) over forkoblingsenheder som AirStream V og til integration af kompakte armaturer, kompaktlampen IP 65 (begge med kuldebeskyttelse til strålerne) eller en vådrumslampe. I samarbejde med velrenommerede samarbejdspartnere inden for køleteknikken tilbyder vi et nyt kompetenceområde for planlæggere og konstruktører af ventilationssystemer.


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.