Clean Air Technologies » Fødevareindustrien » Kød- og pålægsindustrien
Brancher/anvendelsesområder | Sundhed | Fødevareindustrien | Fødevarehåndværk
Ventilations-/klimaanlæg
 
Fødevareindustrien | Kød- og pålægsindustrien | Brød- og bageindustrien
Mælkeforarbejdende industri | Delikatesseprodukter | Industriel fiskeforarbejdning


Kød- og pålægsindustrien

Ét hygiejneproblem blandt mange: Især i skærerum fremstilles der produkter med en meget stor overflade, der er særligt følsomme over for kontaminering gennem luftbårne mikroorganismer. Dette bidrager fordampningskølerne også til, da der aflejres kondensat og støvpartikler med organiske bestanddele på deres enormt store lameloverflader, som giver mikroorganismerne perfekte vækstbetingelser.

Vores løsning:

Konsekvent desinfektion af cirkulationsluften i samtlige produktionsområder med de separate klimamoduler AirStream C eller AirTube C, med AirStream som ekstraudstyr til ventilationsanlæg eller med AirStream V til cirkulationsluftfordampere. En anden anvendelsesform er overfladedesinfektion med systemet SurTech eller en integreret løsning med kompaktlampen IP 65. Regelmæssige kimmålinger dokumenterer dette hygiejnekoncepts effektivitet. Hvis kølekæden overholdes, er der mulighed for at opnå enestående holdbarhedstider for produkterne.

Detaljerede informationer:

Kødindustrien


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.