Clean Air Technologies » Fødevareindustrien » Brød- og bageindustrien
Brancher/anvendelsesområder | Sundhed | Fødevareindustrien | Fødevarehåndværk
Ventilations-/klimaanlæg
 
Fødevareindustrien | Kød- og pålægsindustrien | Brød- og bageindustrien
Mælkeforarbejdende industri | Delikatesseprodukter | Industriel fiskeforarbejdning


Brød- og bageindustrien

Ét hygiejneproblem blandt mange: I køle- og emballeringsrum risikerer bagte produkter at blive kontamineret med mikroorganismer. Det samme gælder for køletårne, hvor friskbagte varer langsomt afkøles.

Vores løsning:

Installation af UV-C-desinfektionssystemer i ventilations- og udluftningskredsløbet, f.eks. i spiralkøleren eller i den centrale klimaskakt AirStream. Produktions- og emballeringsområderne forsynes således effektivt med desinficeret luft via f.eks. udgange i loftet. En anden mulig løsning er separate klimamoduler som AirStream C eller AirTube C. AirStream V er det helt rigtige valg på steder, hvor der bruges cirkulationsluftfordampere. Derudover er det med AirCoat muligt at lave transportbånd til hygiejneøer. Ved desinfektion af hæveplader er der opnået gode resultater med kompaktlampen IP 65 og vores overfladedesinfektionsapparater . Resultat: Bakteriebelastningen reduceres til næsten nul, produkterne bevarer deres friskhed, holdbarhedsdatoerne overholdes sikkert, ofte med stor afstand, og der er ikke længere klager eller returvarer.

Detaljerede informationer:

Bageindustrien


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.