Clean Air Technologies » Fødevarehåndværk » Slagterier/slagterforretninger
Brancher/anvendelsesområder | Sundhed | Fødevareindustrien | Fødevarehåndværk
Ventilations-/klimaanlæg
 
Fødevarehåndværk | Slagterier/slagterforretninger | Bagerier/konditorier


Slagterier/slagterforretninger

Ét hygiejneproblem blandt mange: I klimarummet for skærefaste råpølser eller i modningsrummet for skinke kommer der ofte belægninger og skimmel på produkternes overflade. Dette fører til dannelse af mycelier og til en kvalm, indelukket og muggen lugt. Det tager lang tid for personalet at vaske både pølser og skinker af. Også højere bakterieindhold i lagerrummene kan medføre problemer.

Vores løsning:

Installation af en UV-C-desinfektionsenhed, som er særligt egnet til mindre rum og let kan monteres på væggen eller i loftet, som f.eks. AirTube C, AirWetech eller AirStream C til større rum. Disse enheder har en indbygget ventilator og arbejder uafbrudt døgnet rundt. Hvis der er installeret en fordampningskøler i lager- og kølerummet, er det også muligt at anvende vores AirTube eller AirStream V. Det er også muligt at integrere vores kompaktlampe IP 65 direkte i modningsanlæggene. Resultat: Så godt som ingen belægninger og skimmeldannelse på varerne længere. Herved overflødiggøres en kemisk behandling af varerne, og man sparer både penge og øger kundernes sundhed.

Detaljerede informationer:

Slagterhåndværk


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.