Clean Air Technologies » Fjernelse af fedt

Fjernelse af fedt/KitTech

Overalt, hvor arbejdsprocesserne omfatter opvarmning af fedt, kogning, stegning og fritering, opstår der udsugningsluft med et højt indhold af fedt. Det kæmper storkøkkener, restaurationsbranchen generelt og også fødevareindustrien med. Fedtaflejringer i udsugningen og i hele udsugningsskakten øger ikke kun brandfaren kraftigt, men medfører også regelmæssige dyre kemiske rensninger samt omfattende vedligeholdelsesarbejde med deraf følgende stilstandstider.

Løsningen på problemet er KitTech, et innovativt UV-C-ozon-rensesystem, udviklet af BARO's forskningsafdeling, som uden problemer kan integreres i både eksisterende og projekterede køkkenudsugninger. KitTech er i overensstemmelse med
DIN 18869-7.

Funktionsprincippet er enkelt, men meget effektivt

Den fedtholdige luft bestråles med UV-C-ozon-speciallamper inde i KitTech, og det udløser en fotolytisk oxidationsproces, hvor organiske stoffer som fedt i udsugningsluften forbrændes koldt og på den måde nedbrydes. Samtlige restprodukter, der opstår ved denne proces, er 100 % biologisk nedbrydelige og forlader systemet med udsugningsluften. Den ozon, der produceres i KitTech, sikrer desuden en permanent regenerering af det aktive kulfilter og katalysatoren, der er en del af systemet. Derved undgås regelmæssig og bekostelig udskiftning af filteret samt kemisk rengøring af systemet.

En række fordele, der løber op

Fordelene ved KitTech er overraskende:

Betydeligt reduceret brandfare
Minimering af vedligeholdelses- og rengøringsomkostninger
Længere levetid for alle tekniske byggemoduler i udsugningssystemet
Anvendelse af aktive kulfiltre giver mulighed for at etablere en ideel kombination med varmevekslere, så KitTech-systemet afskrives hurtigereClean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.