Clean Air Technologies » Clean Air Technologies

Clean Air Technologies

Fjernelse af kim – uden brug af kemikalier – med UV-C teknik

Mikroorganismer i luften som kim, bakterier, svampe og vira udløser sygdomme hos mennesker og medfører tidlig fordærvelse af fødevarer ved kontaminering af råvarer i fødevareproduktion. BÄRO er specialist i fjernelse af luft-, vand- og overflade kim på UV-C-basis. Effekten af UV-C stråling udnyttes til at opnå en reduktion af mikroorganismer på op til 99,9%. Dette sker i sikrede, indkapslede kimfjernelsessystemer, der integreres i ventilations- og klimaanlæg i bygninger og levnedsmiddel-produktionsanlæg. Studier bekræfter, at sygdomme som luftvejslidelser, slimhindelidelser og muskelsmerter kan reduceres kraftigt ved fjernelse af kim i luften. De væsentligste fordele ved UV-C fjernelse af kim i levnedsmiddelproduktion ligger i markant forbedret driftshygiejne samt fastholdelse af kvalitet og længere holdbarhed.

Lugtfjernelse og fedtfjernelse - uden brug af kemikalier

For hoteller, gastronomi og storkøkkener er udsugningslugt og fedtaflejringer i udsugning et permanent problem. Køkkenudsugningslugt kan medføre gener for beboere i beboelses- eller blandingskvarterer, og derved overtræde direktiverne for udledning. Følgerne kan være straf eller endda lukning af firma. Fedtaflejringer i emhætter og køkkenudsugningsskakter medfører en stærkt øget brandfare og kræver omfattende kemisk rengøring. For begge problemområder tilbyder BÄRO innovative løsninger. Plasmatechnology by BÄRO fjerner køkkenudsugningslugt ved en fotolytisk oxiderings- og nedbrydningsproces. Dette overflødiggør miljøbelastende kemiske rengøringer samt tids- og omkostningstunge serviceringer af udsugningskanaler. UV-C-Ozon-Rengøringssystem BÄRO KitTech forbrænder fedtsyubstanser i udsugningsluften ved hjælp af fotolytisk oxidering. Herved ar brandfaren elimineret og filterudskiftning samt rengøring af systemer er ikke længere nødvendige.Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.