Clean Air Technologies » UV-C-sortiment » Rensesystemer til udsugningsluft
UV-C-sortiment | Luftdesinfektionssystemer | Overfladedesinfektionssystemer
Rensesystemer til udsugningsluft | Vanddesinfektion | PowerCheck


Rensesystemer til udsugningsluft

Overalt, hvor udsugningsluften indeholder fedt og/eller lugtstoffer, er der af forskellige årsager også problemer. Fedtet kan aflejre sig indvendigt i rørene og dermed skabe et problem for hygiejnen og især også for brandsikkerheden, og fedtpartikler, der suges ud gennem udsugningen, kan medføre forurening og dermed problemer i det omgivende miljø. Et andet problem, som der hidtil næsten ikke har været en teknisk løsning på, er lugt. KitTech kan ganske vist ikke fjerne lugt fuldstændigt, men lugten kan i det mindste reduceres væsentligt. I forbindelse med et aktivt kulfilter, der kun anvendes som katalysatorer og derfor har en lang levetid, reduceres lugten endnu mere.


KitTech      
KitTech        
Tekniske data        


Clean Air Technologies seminars

Ventilation/
Air conditioning

06. October 2015


Food industry

Exhibitions in Germany

International exhibitions

Download the current Acrobat Reader version for you operating system here.